Verwijderen van coating in leidingwerk

Verwijderen van coating ​in leidingwerk

Om corrosieverschijnselen te voorkomen, wordt in veel gevallen bij nieuw leidingwerk een conserverende coating inwendig aangebracht. ​ Deze coating komt onder diverse namen voor, waaronder ‘‘Japanese Black’’. Op het moment dat een industriële installatie in bedrijf genomen wordt, kan de coating loslaten van het leidingwerk met als gevolg verstoorde procescondities.

Het verwijderen van deze coating kan in veel gevallen middels chemisch reinigen. Altena Group bespreekt de mogelijkheden met de klant en voert diverse testen uit in haar eigen laboratorium. De chemische reiniging kan met diverse chemicaliën uitgevoerd worden op hoge temperaturen. Wanneer een succesvolle oplossing is besproken met de klant, wordt een werkplan opgesteld om de klant door een MOC (Management Of Change) procedure te helpen. Dit werkplan omvat alle werkprocedures, tekeningen en veiligheidsmaatregelen welke relevant zijn aan de werkzaamheden. Tevens kan het plan worden gebruikt om additionele risico’s in te schatten en dient het als ondersteuning voor de projectmanager en eventueel chemical engineer van Altena Group.

Indien de plannen definitief zijn, levert Altena Group gecertificeerde en hittebestendige equipment om het project zo veilig mogelijk uit te voeren. Alle operators zijn opgeleid volgens dezelfde hoge standaard. Na het verwijderen van de conserverende coating, kan de leiding eventueel een andere conservering krijgen, middels het beitsen en passiveren van het materiaal.

In dit voorbeeld heeft de linker leiding nog coatingresten met corrosieverschijnselen. Het rechter leidingwerk is na de chemische reiniging gebeitst en gepassiveerd. Deze passivatielaag omvat een harde laag ijzer (magnetiet) en beschermt de leiding een lange periode tegen corrosieverschijnselen.

Heeft u ook een leidingwerk met een conserverende coating welke u chemisch gereinigd wilt hebben? Neem dan contact op met Altena Group.

  • Corrosiepreventie
  • Beitsen en passiveren
  • Bescherming van het leidingwerk

Links is voor het werk en rechts is na het werk

Switch The Language