Decontamination

Voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden is het van belang dat installaties op een veilige manier geopend kunnen worden. Altena Industrial Cleaning is gespecialiseerd in het op een veilige en efficiënte manier decontamineren van installaties. Hierbij wordt zorggedragen voor het leeg, schoon en gasvrij opleveren van de installatie, zodat deze veilig kan worden overgedragen aan de onderhoudsorganisatie.  

Er zijn verschillende methodes waarmee decontaminatie kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van het proces, de contaminatie en de gewenste reinheidsgraad zal in samenwerking met u worden gekeken naar een passende oplossing.  

Een veelgebruikte methode is het vapour-phase reinigen. Door chemie te injecteren in de stoomfase kan tijdens het uitstomen de contaminatie effectief worden aangepakt, wat resulteert in een verkortte doorlooptijd. Daarnaast ontstaat er slechts een fractie van de hoeveelheid afvalwater ten opzichte van chemisch reinigen. Dit vapour-phase reinigen een veilig, milieubewust, efficiënt en rendabel alternatief. 

Gedurende het decontamineren is het van belang om de voortgang te kunnen volgen en bij te kunnen sturen indien nodig. Hiermee kan met behulp van metingen in stoomfase, vloeistoffase en de procesparameters constant inzicht gegeven worden in de voortgang. De metingen en interpretatie geven een kritische blik op het proces van decontamineren, waarbij inzicht gegeven kan worden in de aanwezigheid van onder andere H2S, benzeen en pyrofore stoffen. Gezamenlijk worden vooraf grenswaarden bepaald voor de te decontamineren stoffen.  

Mocht het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van laboratorium faciliteit, of zijn deze niet aanwezig dan kunnen de mobiele laboratoria van Altena Industrial Cleaning de oplossing bieden. Op deze manier is het altijd en overal mogelijk om de voortgang van uw decontaminatie te volgen.  

Gedurende het decontamineren is het van belang om de voortgang te kunnen volgen en bij te kunnen sturen indien nodig. Hiermee kan met behulp van metingen in stoomfase, vloeistoffase en de procesparameters constant inzicht gegeven worden in de voortgang. De metingen en interpretatie geven een kritische blik op het proces van decontamineren, waarbij inzicht gegeven kan worden in de aanwezigheid van onder andere H2S, benzeen en pyrofore stoffen. Gezamenlijk worden vooraf grenswaarden bepaald voor de te decontamineren stoffen.  

Mocht het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van laboratorium faciliteit, of zijn deze niet aanwezig dan kunnen de mobiele laboratoria van Altena Industrial Cleaning de oplossing bieden. Op deze manier is het altijd en overal mogelijk om de voortgang van uw decontaminatie te volgen.  

Efficiency for installations

Switch The Language