Chemical cleaning

Het chemisch reinigen van installaties, zowel in- als uitwendig, kan een oplossing zijn voor het optimaliseren van procescondities, inspectieschoon opleveren van procesinstallaties en andere gewenste reinigingsdoelen. Op basis van het vraagstuk gaan wij gezamenlijk met de opdrachtgever de optimale reinigingsprocedure bepalen aan de hand van alle informatie en beschikbare monsters. Een onderdeel van het voorbereidingsproces is het bepalen van een geschikt reinigingsmiddel -en methode in het laboratorium van Altena Group. Tevens kan de reinigingsmethode bestaan uit een technische reiniging, bijvoorbeeld met behulp van droogijs, soda of hogedruk-water. De reinigingsmethode dient een optimale werking te hebben met een minimale impact op mens, milieu en minimale volumes afval. 

In veel gevallen wordt gewerkt met risicovolle stoffen. Hierdoor is het beoordelen van de werkstappen middels een projectplan, waarin een Taak Risico Analyse is opgenomen, vereist. Op basis van de TRA worden zoveel mogelijk risico’s vermeden. Het gesloten reinigen van systemen en te allen tijde non-entry zijn hier een onderdeel van. Indien benodigd worden aanvullende beheersmaatregelen toegepast zoals gaswassers, vlamdovers, meetapparatuur en de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.   

Het meten en analyseren van monsters gedurende de reiniging is cruciaal om het reinigingsproces zo efficiënt mogelijk te monitoren. Deze efficiëntie heeft tot gevolg dat een installatie optimaal gereinigd wordt tegen een minimale downtime en kostprijs. Een efficiënte reiniging kan op diverse procesinstallaties toegepast worden, waaronder: reactoren, warmtewisselaars, leidingsystemen en (opslag) tanks, waarbij ook het verwerken van het afval onderdeel is van de werkzaamheden. 

Efficiency for installations

Switch The Language