EFFICIENCY FOR INSTALLATIONS ALTENA INDUSTRIAL CLEANING

EFFICIENCY FOR INSTALLATIONS ALTENA INDUSTRIAL CLEANING

EUROPEES LEIDER in het leeg, schoon en gasvrij opleveren van procesinstallaties, in zowel de voedingsmiddelen en farmacie als de raffinage, petrochemie, biochemie, nucleair-, fossiel-, en bio-energiecentrales.  

Met onze gesloten technieken bieden we een veiliger en efficiënter alternatief voor de gangbare methoden. Vraagstukken worden door multidisciplinaire teams uitgewerkt tot een plan waar mogelijk vanuit de twee volgende basisprincipes: 

  • non-entry 
  • cleaning without loss of containment 

MERKONAFHANKELIJK onderzoek naar de beste oplossing maakt ons uniek. Heeft u als opdrachtgever goede ervaringen met bepaalde chemie dan nemen wij dit graag mee in het onderzoek op ons eigen laboratorium. Volstaat basischemie, dan zullen wij dit inzetten. Bij complexere vraagstukken zullen wij de markt erbij betrekken. Ook bij het toe te passen equipment werken wij vanuit dezelfde gedachte; kunnen wij uw leidingwerk, tank of pomp inzetten voor de reiniging dan heeft dit altijd de voorkeur. Of heeft u een goede ervaring met bijvoorbeeld een filterinstallatie, incinerator of olieafscheider dan passen wij deze toe in één geïntegreerd plan. 

METEN EN MONITOREN is essentieel voor een succesvolle uitvoering. Met zowel zelf ontwikkelde als geijkte en beproefde methoden volgen we continu het reinigingsproces in uw installatie. Wanneer nodig plaatsen we een van onze mobiele laboratoria, zodat we onder geconditioneerde en gecontroleerde omstandigheden kunnen analyseren. Ook plaatsen we inline sensoren, zodat ook op afstand het proces gevolgd kan worden.  

AFVAL zullen we altijd reduceren tot een minimum. Dit begint al bij het bepalen van de reinigingsstrategie, kunnen we bijvoorbeeld een reiniging uitvoeren met één van uw eigen producten die na gebruik geregenereerd kan worden dan zullen we dit altijd voorstellen. Als dit niet mogelijk is zullen we het afval behandelen om de vervuilende en/of kostbare stroom te minimaliseren. Wij kunnen voor de complete afvalafhandeling zorgdragen. 

UITVOERING in eigen beheer, zodat u slechts één partij hoeft te benaderen. Onze projectteams bestaan uit chemisch technologen, werkvoorbereiders, projectmanagers, flensmonteurs en chemisch technisch operators.  

Daarnaast staat ons ruime assortiment aan PED en SIR gecertificeerde equipment 24/7 ter beschikking. Kijk voor meer informatie: Altena Rental

Efficiency for installations

Switch The Language