-

Nederlands

Uw partner in totaal onderhoud

Analyseren en decontamineren, onderhouden en renoveren alles onder 1 dak

Kunststof in uw verwarming en koelsysteem

Kunststof in uw verwarming en koelsysteem

Voorkom problemen!


Verwarming-/koelsystemen voor gebouw gebonden installaties worden de laatste tien jaar steeds meer voorzien van kunststofleidingen, welke worden aangesloten op koper, roestvaststaal en koolstofstalen leidingen en appendages. Daar uit ontstaan corrosieproblemen waarvoor de Altena Group een oplossing heeft.


Het grote voordeel van kunststof leidingen is natuurlijk de langere levensduur, omdat ze niet corroderen. Het blijkt echter dat een combinatie met andere materialen in de systemen leidt tot een versnelde corrosie in de delen die nog van koper, roestvaststaal en koolstofstaal gemaakt zijn. Recent constateerde de Altena Group bij een klant dat het corrosieve water in zo’n situatie zich alleen maar richt op de metaalhoudende delen. Bij een installatie die geheel uit metaalhoudend materiaal bestaat, waarbij het opofferend aanwezige materiaal vele malen groter is, waardoor de corrosie zich over het gehele systeem verspreidt is dit proces geleidelijker. Het gevolg is dat alle appendages en inductie-units bij deze klant vervangen moeten worden.

Altena’s oplossing 
Eerst wordt het complete verwarmings-/koelwatersysteem chemisch technisch gereinigd, waarna de nieuwe appendages en inductie-units geplaatst kunnen worden. Afhankelijk van de situatie kan ervoor gekozen worden om het gehele verwarmings-/koelsysteem in één keer of in delen te chemisch technisch reinigen.
De chemisch technische reiniging kent drie fases. Eerst wordt de grove vervuiling verwijderd via de ‘inductor-methode’. Vervolgens wordt met Altichem 35 chemisch gereinigd, waarbij tijdens het spoelen van het systeem diverse metingen verricht worden om te kijken of de totale vervuiling uit het systeem is verwijderd. Als het systeem schoon blijkt, wordt het water weer geneutraliseerd met Altichem 360.

Voorkom problemen
Om het probleem van de corrosie in de toekomst te voorkomen, kan Altena Group na de chemisch technische reiniging voor de waterbehandeling zorgen en kunnen we jaarlijks inspecties houden van de status van het systeem. Heeft u ook een gecombineerd verwarmings-/koelsysteem, en wilt u dit soort problemen en lekkages voorkómen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen om de status te laten bepalen.