-

Nederlands

Uw partner in totaal onderhoud

Analyseren en decontamineren, onderhouden en renoveren alles onder 1 dak

Een luchtdicht plan van aanpak

Een luchtdicht plan van aanpak
Methanol verwarmen om er een installatie mee te kunnen reinigen, maar absoluut niet boven de 50°C. Het was nog maar één van de vele uitdagingen waarvoor de Altena Group onlangs stond bij het reinigen  van een grote complexe warmtewisselaar. De ‘coldbox’ werd in 2013 voortijdig uitgewisseld in verband met vervuilingsproblemen en de spare werd geïnstalleerd. De vervuilde box diende gereinigd te worden door een gespecialiseerd chemisch reinigingsbedrijf. De klant  nam hiervoor de Altena Group in de arm. Samen inventariseerden ze de mogelijkheden, de risico’s en stelden ze een plan van aanpak op dat waterdicht was, of in dit geval: luchtdicht.
 
Warmtewisselaars als deze coldbox raken op termijn vervuild door de productie van NOx-zouten. “Die zijn op zichzelf al niet ongevaarlijk”, begint Wim van de Meent, Manager Industrial Services bij de Altena Group. “Uit onderzoek van ons en de klant bleek dat spoelen met vloeibaar methanol de beste reinigingsmethode was voor deze complexe installatie met deze specifieke vervuiling. Maar methanol is vluchtig en brandbaar. Om een goed reinigend effect te hebben moest de methanol verwarmd worden tot 50°C en gecirculeerd worden. Risico hierbij was dat het kookpunt van methanol op 65°C ligt en wanneer er zuurstof in het systeem komt er risico is dat er zich een explosief mengsel zou vormen.  
 
Veilig
Een uitgebreide risico-analyse en een plan van aanpak waren nodig om deze klus veilig en gecontroleerd te kunnen uitvoeren, conform de hoge eisen die de opdrachtgever stelt. De Altena Group beschreef een veilige manier om de methanol op te warmen, maar checkte bijvoorbeeld ook of het materiaal van het geplaatste equipement bestand was tegen methanol. Wim van de Meent: “Zo ontdekten we dat het stiksel van onze standaard lekbakken oplosten in methanol. Die werden dus vervangen.” Een ander belangrijk punt was het zeker weten dat het te spoelen systeem luchtdicht was, in verband met het eerder genoemde explosierisico.
 
Risico’s elimineren
Tijdens het spoelen, wat in totaal zo’n vijf dagen en nachten duurde, werd het proces voortdurend gemonitord. Door samples uit de installatie te laten analyseren in het laboratorium van de klant kon het stikstofgehalte in de methanol bepaald worden en dat toont aan of er nog NOx-zouten opgelost worden. Wim van de Meent: “We hebben samen met de klant alle procesrisico’s geëlimineerd, zo dicht mogelijk bij de bron. En door alles van te voren te bedenken, hoef je eenmaal op locatie alleen nog maar uit te voeren wat er bedacht is.” De reinigingswerkzaamheden zelf verliepen prima, maar in de voorbereidende fase zaten wel enige punten die voor verbetering vatbaar zijn de volgende keer. Daarom houden we een binnenkort een reviewsessie. Als je als organisatie verder wilt groeien, is het van belang om te evalueren. Ook de klant wil graag horen wat er anders of beter kan. Zo trekken we met de klant het eindresultaat naar een hoger niveau.”