-

Nederlands

Uw partner in totaal onderhoud

Analyseren en decontamineren, onderhouden en renoveren alles onder 1 dak

DOW kiest voor Altena Group

DOW kiest voor Altena Group

Bij een opdracht op een grote plant als DOW in Terneuzen tellen twee dingen het zwaarst: veiligheid en kwaliteit. Het spoelen van een thermisch olie systeem wordt dan ook maanden van te voren gepland en overlegd. Om op het moment supreme de klus te klaren, binnen de vooraf afgesproken termijn, met het gewenste resultaat. "De druk is hoog", zegt Leander Hiele van Altena Group, "want er is gewoon geen ruimte om te falen". Als je dan het resultaat ziet, ben je natuurlijk heel trots."

Op de Ethyleen-Oxide-plant in Terneuzen moesten onlangs twee reactoren gespoeld worden en Altena Group mocht de klus uitvoeren. Leander Hiele vertelt iets over het proces. "Na uitgebreide voorbereidingen bouwen we dan ter plaatse eerst de tijdelijke spoelinstallatie op en sluiten we hem aan op het te spoelen systeem. DOW controleert daarna of alles volgens plan en veilig is. En dat was het natuurlijk", glimlacht hij. Zodra de fabriek wordt vrijgegeven door de klant, kan het inpompen en circuleren met de chemicalien beginnen. "Je hebt in die acht tot twaalf uur intensief contact met de controlekamer, dat gaat eigenlijk dag en nacht door. Na testen van de monsters die worden genomen, kan worden bepaald of het systeem gereinigd is. Maar pas als DOW een dag na het weer afbreken van de installatie begint met het eerste onderhoud, weet je of het echt allemaal goed is gegaan. "En dat was het geval."  
Ook voor de Altena Group is dit natuurlijk heel belangrijk, want zo krijg je vervolgopdrachten. Leander: "daarna hebben we nog twee exchangers van DOW in Waalwijk gereinigd, van 24 en 11 ton. Hoe meer aanslag er in de pijpenbundels zit, hoe slechter de warmteoverdracht. Na de behandeling inspecteert DOW ter plekke het resultaat; ook weer een spannend moment natuurlijk. Maar de exchangers waren weer als nieuw, dus het was opnieuw een positieve ervaring voor beide partijen." En zo staat er voor de volgende dag alweer een nieuwe klus in Terneuzen op de rol: het passiveren van een grote exchanger in de fabriek. Door de behandeling met bepaalde chemicalien reageert het staal voor lange tijd niet meer met zuurstof, waardoor corrosie uitblijft. "Het gebruik van deze chemicalien vergt hoge veiligheidseisen waarbij heel nauwkeurig en veilig gewerkt dient te worden." En dat is precies waarom DOW kiest voor Altena Group.