-

Nederlands

Uw partner in totaal onderhoud

Analyseren en decontamineren, onderhouden en renoveren alles onder 1 dak

Altena werkt veilig of werkt niet!

Altena werkt veilig of werkt niet!

Altena Group heeft heel het jaar 2013 in totaal 200.000 uren veilig gewerkt zonder verzuimongeval, een feit om trots op te zijn.
Dit geeft aan dat het beleid dat Altena Group hanteert zijn vruchten afwerpt. Altena Group is continu bezig met het bewust maken van haar medewerkers over de gevaren bij de werkzaamheden en rapporteert alle incidenten en bijna ongevallen. De werkplekinspecties, oogrondes, toolbox meetings die worden gegeven, de introductie van de Life Saving Rules en het gebruik van de Laatste Minuut Risico Analyse dragen hieraan bij.

Ook in 2014 zullen we alle ondersteuning aan onze medewerkers bieden om een veilig jaar te behalen, er staan diverse trainingen en cursussen op het programma die bijdragen aan de veiligheid.

Onze veiligheidscampagnes zoals veiligheidsengel Alerta zal er mede voor zorgen dat wij voor u als klant een veilige partner zijn en blijven.