-

Nederlands

Uw partner in totaal onderhoud

Analyseren en decontamineren, onderhouden en renoveren alles onder 1 dak

Altena Group manager Industrie heeft een missie

Altena Group manager Industrie heeft een missie

Praat met Wim van de Meent, sinds een half jaar manager Industrie bij de Altena Group, en je wou dat je iets had om te laten decontamineren. In het afgelopen half jaar raakte Wim ‘een beetje erg enthousiast’, zoals hij het zelf zegt. “We hebben mooie klanten, alle expertise en dus veel kansen om onze diensten nog beter af te stemmen op de wensen van de klant. Het is mijn persoonlijke doel om het duurzaamheidsbeleid van de Altena Group te vertalen in alles wat we doen.”

Wim bouwde in de jaren voor hij bij Altena Group kwam werken een mooi netwerk op in de industrie; ‘een mooie, dynamische wereld’. Hij was bedrijfsleider industrie voor een installatiebedrijf en werkte soms met Altena Group samen. “Ik heb altijd veel bewondering voor het ondernemerschap van Altena Group gehad én hun focus op de klant. Goed naar de klant luisteren en diensten aanpassen op zijn vraag, maakt een succesvol bedrijf”, is zijn overtuiging. De afgelopen maanden liep hij mee met zijn voorganger Henk Ketting, die met pensioen gaat, en hij werd enthousiast. “De rode draad in de diensten van de Altena Group, is dat ze klanten helpen om tijd en geld te besparen, door slimme producten en diensten aan te bieden en te ontwikkelen. Denk aan slimme reinigingsmethodes die minder afval produceren, of methodes waarmee de levensduur van een installatie verlengd wordt of energie bespaard kan worden.”

Certificaten
Altena Group heeft een duurzaamheidsbeleid en een beleidsverklaring waarin de directie zich verbindt aan bijvoorbeeld zo min mogelijk watergebruik en afvalreductie. Wim: “Dat levert certificaten op, maar ze geloven er ook echt in. De grote industriëlen focussen tot nu toe vooral op veiligheid en productie, maar afvalvermindering is absoluut in opkomst. Ik wil die visie overdragen, ook op onze medewerkers. We werken niet bij een bedrijf dat de rotzooi van een ander opruimt, maar we dragen bij aan duurzaamheid en milieubehoud met alles wat we doen.”

Schoner = veiliger
Een voorbeeld is de stoommonitoring tijdens het decontaminatieproces, waardoor er niet langer dan strikt noodzakelijk gestoomd hoeft te worden. Of door chemicaliën aan het water toe te voegen tijdens het spoelen wordt een decontaminatie effectiever. Na afloop wordt het spoelwater weer gescheiden van de productresten en dus wordt er weer afval gereduceerd. “Omdat een fabriek zo nog schoner opgeleverd wordt voor maintenance, is het ook veiliger voor de mensen die erin moeten werken. Op dit gebied werken we bijvoorbeeld samen met de operators van diverse grote raffinaderijen, wat ook voor ons veel innovatiekansen biedt.” Ook andere afvalvraagstukken lost Altena Group  graag op voor de klant, door afval te scheiden, of chemisch te behandelen waardoor het minder schadelijk wordt.

Maatwerk
Chemisch reinigen is tenslotte ook een onderwerp waarvan Wims hart sneller gaat kloppen. “Dat beheersen steeds minder bedrijven, omdat je toch met gevaarlijke stoffen  werkt. Maar wij weten wat we doen en als we bijvoorbeeld warmtewisselaars op die manier  reinigen, spaart dat de klant weer energie.” Maatwerk is wat Wim betreft het kernwoord. Maar ook verantwoording ziet hij als een belangrijk aandachtspunt voor Altena Group. “We  maken procedures en rapportages  van onze werkzaamheden, zodat onze klanten dit ook in hun eigen organisatie kunnen verantwoorden. Vroeger deed je zaken op vertrouwen, maar tegenwoordig vragen klanten om aantoonbare resultaten op papier. En dat is eigenlijk heel logisch”, besluit hij.