-

Nederlands

De oplossing voor iedere vervuiling

Vakkundige reiniging met de best passende methode

Diensten

Stoommonitoring

Uw vraag: U wilt weten wanneer alle koolwaterstoffen uit proces apparatuur verwijderd zijn bij stomen

Als een unit in de olie- en petrochemische industrie gedecontamineerd moet worden, bij een onderhoudstop/turnaround, is het zaak aan het begin van dat proces alle aanwezige koolwaterstoffen te verwijderen uit de procesapparatuur. Alleen dan kan het onderhoudspersoneel veilig aan het werk in en rond de unit. Stomen is van oudsher dé methode om koolwaterstoffen te verwijderen. Maar hoe weet je nu wanneer de stoomprocedure voltooid is en het gewenste resultaat behaald?


Ons antwoord: Meten van koolwaterstoffen in de stoomfase van de decontaminatieprocedure door Altena Industrial Services B.V.

Tot voor kort werd de duur van de stoomprocedure in dit geval gebaseerd op ervaring uit het verleden. Tegenwoordig kan de voortang van de stoomprocedure duidelijk in beeld worden gebracht door op verschillende plaatsen in de stoomcircuits regelmatig een hoeveelheid stoomcondensaat te verzamelen. In het veldlaboratorium wordt elk condensaatmonster geprepareerd voor analyse van het totale koolwaterstofgehalte, benzeen, LEL en H2S. Op verzoek van de klant kunnen ook andere stoffen gemeten worden. De meetapparatuur wordt aan het begin van elke shift middels een vaste procedure geijkt, wat de kwaliteit van de meetwaarden garandeert. Elk monster moet binnen een half uur geanalyseerd zijn om te kunnen spreken van monitoren. Op deze manier kunt u het decontaminatieproces op de voet volgen.


Uw voordeel

Dankzij de tussentijdse metingen is het stoomproces beter te controleren, waardoor tijdswinst geboekt kan worden. Nog belangrijker: we kunnen snel ingrijpen als er onverwacht hogere gehaltes van koolwaterstoffen worden gemeten. De oorzaak kan worden achterhaald en het probleem wordt opgelost. Altena heeft meerdere veldlaboratoriumwagens, inclusief meetequipement om ter plaatse van de betreffende unit de analyses in de stoomfase snel uit te kunnen voeren.

Bijzonderheden
Altena bood al bij diverse grote opdrachtgevers ondersteuning bij de stoomfase van het decontaminatieproces. Eventuele referenties van deze projecten zijn bij ons op te vragen.

Heeft u vragen en/of technische ondersteuning nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.