-

Nederlands

De oplossing voor iedere vervuiling

Vakkundige reiniging met de best passende methode

Diensten

Pre commisioning

Uw vraag: Uw wilt een nieuwe installatie in bedrijf nemen, in de meest optimale omstandigheden.
U heeft een nieuwe installatie laten installeren en wilt deze zo snel mogelijk in bedrijf nemen. Maar eerst wilt u weten of er geen verstoppingen zijn door bijvoorbeeld bouwvuil, of er sprake is van oxidatie en andere zaken die voor problemen en kosten kunnen zorgen in de opstartfase.

Ons antwoord: Pre-commissioning door Altena Industrial Services
Voor dat u een installatie in bedrijf neemt wilt u ervan overtuigd zijn dat alle leidingen open zijn, lekdicht zijn, los vuil verwijderd is en/of er geen oxides/walshuid meer in het systeem aanwezig zijn. Dit kan allemaal bepaald worden tijdens de pre-commissioning die in vijf stappen kan worden opgebouwd:

Flushen, ontvetten, beitsen, passiveren en drogen. Bij elke stap worden metingen en veldanalyses uitgevoerd.

De eerste stap is flushen. Bij flushen wordt water met hoge snelheid door de installatie gepompt. Eventueel kan er lucht aan toegevoegd worden,  om extra agitatie te maken. Zodoende wordt er meer kracht uitgeoefend op de vervuiling in de installatie (zand, slijpsel, lasdraden, handschoenen en dergelijke). Door de hoge snelheid wordt losliggende vervuiling in beweging gebracht en uit de installatie verwijderd door middel van een filter of te spuien naar de riolering. Bij het flushen is het van belang dat de flow in de leidingen gemeten wordt om er zeker van te zijn dat er geen verstopping is.

Stap 2: ontvetten. Voor ontvetten kan gekozen worden als er tijdens de productie van de installatie vettige componenten zijn gebruikt, wat een negatief effect heeft op de werking van de installatie tijdens productie. Ook als de installatie chemisch gereinigd dient te worden is deze stap vaak aan te bevelen. 

Stap 3: beitsen. Tijdens deze stap zorgen wij ervoor dat alle oxides, walshuid en/of lasslakken die zijn gevormd, verwijderd worden uit de installatie.

Stap 4: passiveren. Na het beitsen van de installatie wilt u niet dat er weer nieuwe oxides gevormd worden. Daarom moet de installatie passief gemaakt worden. Het passiveren kan op verschillende manieren:
passiveren, nitriten en fosfateren. Bij alle drie de opties is het het beste om de installatie meteen daarna in bedrijf te nemen. Blijft de installatie nog enige tijd buiten bedrijf, dan moeten er speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen om oxidevorming te voorkomen.

Stap 5: drogen. In sommige gevallen dient de installatie eerst geheel gedroogd te worden voor hij in bedrijf genomen kan worden. Met behulp van speciale drogers kan er extreem droge lucht de installatie ingeblazen worden zodat alle vocht uit de installatie verwijderd wordt.

Uw voordeel:
Na de pre-commisioning bent u verzekerd van een schone installatie, wat kosten spaart in de opstartfase.
Ook de levensduur van de installatie wordt verlengd, omdat de oxides uit de installatie zijn verwijderd.