-

Nederlands

De oplossing voor iedere vervuiling

Vakkundige reiniging met de best passende methode

Diensten

Fornuis reiniging

Uw vraag

Na verloop van tijd ontstaan er aan de vlamzijde van een fornuis vervuilingen die een afname van de warmte-overdracht veroorzaken. De vervuiling bestaat voornamelijk uit onverbrande koolwaterstoffen, sulfaten, vanadium en corrosie. Het resultaat: hogere energiekosten. Als de installatie uit bedrijf moet worden genomen tijdens de reiniging levert dat opnieuw extra kosten op. U zoekt dus eigenlijk een oplossing die tijd, energie en productie spaart.


Ons antwoord: Fornuis reiniging door Altena Industrial Services B.V.

Altena Industrial Services B.V. reinigt fornuizen, energieboilers en vuilverbrandingsovens aan de vlamzijde zonder dat de installatie uit bedrijf hoeft te worden genomen. Door online te reinigen met Altichem T4 wordt zodoende een aanzienlijke tijds- energie- en productiebesparing gerealiseerd. Altichem T4 oxideert onverbrande koolwaterstoffen, neutraliseert sulfaten en zet vanadium met magnesiumoxide om in niet-corrosieve brokkelige afzetting. Deze losse droge brokkelige structuur is vervolgens gemakkelijker te verwijderen.

Het product kan zowel handmatig als automatisch worden aangebracht op de te reinigen installatie. Bij handmatige reiniging wordt Altichem T4 geïnjecteerd via de inspectieluiken en/of aangebrachte injectiepunten op een vooraf gestelde volgorde. De volgorde van injecteren en de hoeveelheid te injecteren Altichem T4 is afhankelijk van de soort vervuiling en het ontwerp van de installatie. Deze worden middels het invullen van een questionnaire bepaald. Automatisch reinigen garandeert een nog regelmatigere productie. Er wordt een automatisch injectiesysteem gemonteerd dat op gezette tijden of bij een bepaald verlies van de warmte-overdracht een vooraf ingestelde hoeveelheid Altichem T4 injecteert. De fornuispijpen worden zo automatisch gereinigd en het energie- en productieverlies ten gevolge van vervuiling aan de vlamzijde wordt tot een absoluut minimum beperkt.


Uw voordeel

Online reinigen, hetzij handmatig, hetzij automatisch, levert aanzienlijke tijd-, energie- en productiebesparingen op. 

Heeft u vragen en/of technische ondersteuning nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.