-

Nederlands

De oplossing voor iedere vervuiling

Vakkundige reiniging met de best passende methode

Diensten

Decon Assistentie

Decon Assistentie

Uw vraag: U wilt uw unit in de olie- of petrochemische industrie veilig openen voor een onderhoudstop of inspectie

Hiervoor moet het product en eventuele vervuiling uit de installatie verwijderd worden: decontamineren. U wilt dit op een veilige, effectieve manier doen, zodat de doorlooptijd korter is, de turnaround veilig verloopt en daarbij ziet u liefst zo min mogelijk stoomverbruik en afvalwater en vooral een schoon eindresultaat. Dat scheelt immers weer werk tijdens de turnaround.

Ons antwoord: U schakelt Altena Industrial Services B.V. in om uw procesoperators geheel of gedeeltelijk te ontzorgen bij de voorbereiding en/of uitvoering

Decontamineren is voor onze klanten meestal geen dagelijkse routine en bovendien moeten de operators er vaak nog het nodige naast doen. Altena Industrial Services B.V. heeft de ervaring en expertise om u (gedeeltelijk) te ontlasten met:
- het kiezen van de meest optimale decontaminatiestrategie
- het berekenen van de benodigde vloeistof- en stoomdebieten
- het berekenen van de beschikbare drain/vul-capaciteit
- de optimalisatie van de werkprocedures voor operatie
- voorstellen voor verbeteringen naar aanleiding van ervaringen tijdens de vorige turnaround
- het bepalen van het kritieke pad en de mogelijkheden om de doorlooptijd te verkorten
- het uitvoeren van laboratoriumtesten om de effectiviteit van de gekozen decontaminatiemethode te kunnen onderbouwen

Met onze aanpak bereiken we zo eenvoudig en effectief mogelijk het gewenste einddoel. Indien mogelijk gebruiken we uw installatie en anders maken we een tijdelijke met behulp van onze eigen apparatuur. Verder gebruiken we alleen chemicalien als dit echt noodzakelijk is en in dat geval maken we onze keuze bewust en in goed overleg met uw corrosie-engineers en technologen.

Uw voordeel

Dankzij het werkplan dat we vooraf maken, waarin we uw wensen, omstandigheden, werkmethodes, controlemethodes en het eindresultaat zorgvuldig vastleggen, zijn alle belanghebbenden goed geinformeerd over de werkzaamheden. Dat maakt het doorlopen van een Management Of Change (MOC) voor u een stuk eenvoudiger. 
Dankzij onze ervaring en expertise blijft u veel ellende bespaard, van een verkeerde line-up van systemen tot onnodig lang stomen.
Tijdens de uitvoering zijn zij met ons mobiele laboratorium 24/7 in de fabriek aanwzig om de operatie te ondersteunen en de resultaten van het deconproces real time te meten en te rapporteren. In combinatie met een goede strategie en procedure kan de benodigde doorlooptijd soms wel met 50% gereduceerd worden.
Dankzij de evaluatie die we met uw operators doen, naast de normale projectevaluatie, leggen we verbeterpunten vast. Hiermee proberen we de doorlooptijd voor een volgende shut down nog verder te verkorten.

Bijzonderheden

Indien gewenst organiseren wij een workshop om uw mensen die kennis en ervaring hebben te betrekken bij de voorbereiding en te komen tot een gezamenlijk gedragen plan. Aansluitend aan de workshop kunnen wij een training verzorgen om ook alle overige betrokkenen 'aan boord' van het project te krijgen.