-

Nederlands

De oplossing voor iedere vervuiling

Vakkundige reiniging met de best passende methode

Diensten

Chemisch decontamineren

Uw vraag: U wilt koolwaterstoffen laten verwijderen uit een chemische installatie voor de onderhoudsstop

Elke operationele unit in de olie- en chemie-industrie moet op zijn tijd een onderhoudsstop ondergaan. Voordat zo’n ‘turnaround’ kan beginnen, moeten alle koolwaterstoffen uit de installatie verwijderd worden, zodat het onderhoudspersoneel veilig in en aan de unit kan werken. Ook vaste vervuiling, bestaande uit cokes, slurry of sludge, moet periodiek uit de productieunit verwijderd worden.
 

Ons antwoord: U laat de installatie chemisch decontamineren door Altena Industrial Services B.V.

De oorspronkelijke decontaminatieprocedure, door middel van stoom, is in veel gevallen vervangen door een chemische reiniging, ook wel chemische decontaminatie genoemd. De basis van chemische decontaminatie is het circuleren van warm water, gemengd met reinigingschemicaliën, door de unit. Dit vloeistofmengsel neemt alle nog aanwezige vloeibare koolwaterstoffen op als een emulsie, plus de vaste stoffen. Alleen zeer harde cokes of sterk verouderde polymeren zijn lastig te verwijderen.
De circulerende vloeistof wordt regelmatig bemonsterd en geanalyseerd, zodat goed kan worden vastgesteld wanneer de procedure voltooid is. Veldanalyses worden uitgevoerd in een mobiele labwagen van Altena Industrial Services B.V.
 

Uw voordeel

Voorafgaand aan een chemische decontaminatie wordt het hele reinigingsplan uitvoerig met de operationele staf besproken en in detail gedocumenteerd. Dat voorkomt problemen op de kritische momenten en levert zodoende tijdswinst in de turnaround op.
Door na afloop de vloeistof van de emulsie te scheiden en het water naar de biotreater af te voeren, wordt er een minimum aan afval geproduceerd. Op verzoek kan Altena ook de afvalbehandeling uitvoeren.

Bijzonderheden
Altena Industrial Services B.V. werkt met diverse producten die speciaal voor het chemisch decontamineren zijn ontwikkeld. De concentratie waarmee gereinigd wordt is zeer laag. De producten zijn in staat om minimaal 50% van de koolwaterstoffen op te nemen en ook in emulsie te houden.

Heeft u vragen en/of technische ondersteuning nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.
 

 
  • Leveren tijdelijk spoelequipment
  • Opvullen van systeem met water
  • Opwarmen van systeem
  • Toevoegen van chemicaliën
  • Oplossen van vervuiling
  • Aftappen van installatie inclusief vervuiling