-

Nederlands

De Specialist in HVAC-installaties

Uw installatie altijd in topconditie

Diensten

Reinigen van installaties na brandschades

Uw vraag: U wilt een HVAC installatie laten controleren en eventueel reinigen naar een brandschade 

Na brand kan de HVAC-installatie vervuild zijn met roet. Om een schoon leef-/werkklimaat terug te krijgen moet deze vervuiling verwijderd worden alvorens de HVAC-installatie weer in gebruik kan worden genomen. Wij kunnen met onze expertise, binnen afzienbare tijd uw HVAC-installatie bemonsteren, eventueel reinigen en voorzien van een keurmerk.


Uitvoering

Bij brandschade kunt u ons 24 uur per dag bereiken op ons algemene nummer, waarna we direct ter plaatse komen met onze laboratoriumwagen, decontaminatie-unit en projectmanager om de HVAC-installatie te bemonsteren en de werkzaamheden te inventariseren. De decontaminatie-unit en het laboratorium zullen zo dicht mogelijk bij de te reinigen HVAC-installatie worden opgesteld. De mate van roetvervuiling zal door onze inspecteurs bemonsterd worden door middel van diverse monsternamen op diverse locaties binnen het systeem. Op basis van deze bemonstering zal een plan van aanpak gemaakt worden in overleg met de opdrachtgever. De mogelijkheid bestaat dat u zelf de monstername verzorgt en alleen gebruik maakt van onze apparatuur en laboratorium.
Het reinigingsplan wordt ter goedkeur aangeboden aan de opdrachtgever. Na goedkeur wordt direct gestart met de reinigingswerkzaamheden.

Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit:
- technisch reinigen van de luchtbehandelingskasten
- plaatsen van inspectieluiken in de luchtkanalen
- technisch reinigen van de luchtkanalen
- waar nodig, impregneren van de inwendige isolatie in de HVAC-installatie
- technisch reinigen van de inductie-units/ventilatorconvectoren
- technisch reinigen van de condensors

Onze monteurs voeren de werkzaamheden uit in wegwerpoverals en kleden zich tijdens de pauzes om in onze eigen decontaminatie-unit. Dit om eventuele roetverplaatsing naar schone ruimtes te voorkomen.

Na afloop van de werkzaamheden worden monsters genomen. Deze monsters worden in ons mobiele laboratorium getest op eventueel achtergebleven roetdeeltjes. De monsters worden opgeslagen in afgesloten bewaarruimtes en zijn te allen tijde beschikbaar voor de opdrachtge­ver om eventueel een contra-expertise uit te voeren. Na goedkeur van de monsters wordt er een keurmerk afgegeven.

Heeft u vragen en/of technische ondersteuning nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.